Tagarchief: Lustrum

Lustrum

In mei 2008 jl. heeft Coqu met een feestelijk lustrumprogramma het vijfentwintig-jarig bestaan gevierd. Ter gelegenheid van dit lustrum heeft het koor een cd uitgebracht met hoogtepunten uit de afgelopen vijf jaar. U kunt de cd bestellen door de volgende twee dingen te doen:
– Maak €12,50 over te maken op giro 5049854 van Coqu te Utrecht onder vermelding van ‘Highlights CD’
– Stuur een email naar de secretaris van Coqu waarin u uw naam- en adresgegevens vermeldt